image

თემა: ღვთის არასათნო ლოცვა,  ღმერთი

როდესაც რაიმე ბოროტს ვთხოვთ უფალს, იგი თავის მრისხანებას გამოაჩენს, როდესაც ჩვენს სათხოვარს ასრულებს და მოწყალებას გამოიჩენს, როდესაც არ აღასრულებს მას.
image image
 
თემატური კითხვები