თემა: ღმერთზე მინდობა

5. მთავრობდეს შენს ყველა განაზრახს ის, ვინც მთავარია ყველა სიკეთისა, რომ ღვთით აღსრულდეს დაგეგმილი.
image image
 
თემატური კითხვები