image

თემა: საკუთარი თავის შეცნობა

137. სასარგებლოა თუ არა საკუთარი უძლურების შეცნობა?
ნეტარ არს კაცი, რომელი შეიცნობს თავის უძლუებას, რამეთუ ამის ცოდნა საწინდარი ხდება კეთილწარმატებისა
image image