image
image
1
2
3
4
5
image
image
Loading..
image

თემა: სულიერი მღვიძარება

გულის გაცივებას წინ უძღვის მისი რაიმეთი შეპყრობა, რაიმეთი შეზრუნველობა, წუწუნი და განკითხვა... უკმაყოფილება, რაიმე სხეულებრივი სიამე... და აზრების ქროლვა! ფხიზლად იყავით და გულიც ნაკლებად გაგიცივდებათ.

გული! სადაა სიცოც...
იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი მღვიძარება

3. მღვიძარება ესაა გზა ღვთის ყველა სათნოებისა და მცნებისა, რაც „გულისმიერ მყუდროებადაც“ ითქმის. ამასთან, იგი, არაზმანებითად განსრულებული (ე.ი. არამოჩვენებითად ანუ ჭეშმარიტად განსრულებული, ნამდვილად მიღწეული), არის აგრეთვე „დაცულობ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი მღვიძარება

96. არ შეიძლება, ძმანო, ძილს ეშურებოდეს ის, ვისაც სურს, რომ ყოვლითურთ უვნებელი იყოს, არამედ გარდაუვალია ორთაგან ერთი: ან დაეცეს და წარწყმდეს იგი სათნოებათაგან განძარცვული, ანდა ყოველჟამს მდგომარე იყოს გონებით შეჭურვილი, რადგან მტე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სულიერი მღვიძარება

11. "მოიქეც ბოროტისაგან და ჰქმენ კეთილი" (ფს.36,27), ე.ი. უნდა ებრძოლო ბოროტს, რათა ვნებები შეამცირო, შემდეგ კი იფხიზლე, რათა ისინი არ გაგიმრავლდნენ; და კვლავ იბრძოლე, რათა სათნოებანი მოიპოვო და ამის შემდეგ იფხიზლე, რათა ისინი შეი... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი მღვიძარება

14. მაშ, მღვიძარების პირველი სახე ესაა მუდმივად დაკვირვება წარმოსახვაზე (რაც არის კვეთება – იგულისხმება წარმოსახვითი აზრი, რაც მაცდურისგან ეკვეთება ადამიანს), რადგან არ ძალუძს სატანას, რომ წარმოსახვის გარეშე შეთხზას გულისზრახვები ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი მღვიძარება

4. ვერ ხედავს მზეს ბრმადშობილი. ამგვარადვე, ვერც მღვიძარების გარეშე მავალი ხედავს ზეგარდმო მადლის მდიდრულ გაბრწყინებებს, ვერცთუ უკეთური და ღვთისთვის საძაგელი საქმეებისგან, სიტყვებისა და აზრებისგან გათავისუფლდება იგი. ამგვარნი მიცვ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სულიერი მღვიძარება

მადლის დაკარგვა ყველა დანაკარგზე საშინელია: არაფერია იმაზე დიდი უბედურება, ვიდრე იმ ადამიანის მდგომარეობა, რომელმაც დაკარგა მადლი. ცოტას თუ დაუბრუნებია იგი უდიდესი ღვაწლით. განუწყვეტლივ უნდა ვიფხიზლოთ, რათა დავიცვათ იგი. ის გვეძლე... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: სულიერი მღვიძარება

125. მართლაც, რაჟამს, ღვთით, ყოველდღიურად ვიძენთ სარგებელს ჩვენი მღვიძარებისგან, მაშ აღარ გვმართებს, რომ განურჩევლად მიმოვიქცეოდეთ ადამიანთა შორის და მრავალრიცხოვანი შეხვედრების მიზეზით ვზიანდებოდეთ, არამედ, უმალ, ის შეგვფერის, რო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სულიერი მღვიძარება

როცა სიფხიზლე აღარ არის, მაშინ გონებაც გვტოვებს (მას მზკავარი იტაცებს) და ვრჩებით მხოლოდ სხეულის ამარა, როგორც ხის კუნძი. როცა შემდგომში მაინც ვახერხებთ გონების მოკრებას, აღმოჩნდება, რომ იგი ნაგვითაა გავსებული და მას მზაკვარი ცეცხ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სულიერი მღვიძარება

ყოველი სულიერი მოღვაწეობის სული და გული არის ყურადღება - უამისოდ ნებისმიერი მოღვაწეობა მკვდარია და უნაყოფო. ვისაც ცხონება სურს, იმან ცხოვრების ისეთი წესი უნდა აირჩიოს, რომ შეძლოს ყურადღების შენარჩუნება არა მარტო განმარტოების, არამ... იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
4
5
image
image