image
image
1
2
3
4
image
image
Loading..
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

სიკვდილი გარდაცვალებაა, გარდაცვალების ნუ გეშინიათ, იმ წუთსვე რომ განკითხვა მოდის, იმის გეშინოდეთ. საშინელია უფლის წინაშე სამსჯავროზე წარდგომა. როდესაც გამოცდაზე გადიხართ, ღელავთ პროფესორის წინაშე, გული გიცემთ, აბა წარმოიდგინეთ რაო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

უსიამოვნო, სამარცხვინოა, რომ უმსგავსად გაშიშვლებულნი ან დაგლეჯილი და ბინძური პერანგით მოსილნი წარვდგეთ მიწიერი მეფის წინაშე, მით უფრო საშინელია სულისათვის, თუკი ის ზეცაში ზეციური მეფის წინაშე განუბანელი, განუწმენდელი, ცოდვით დამახ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

შეიძლება ითქვას, რომ უფალმა ჩვენვე მოგვცა საკუთარი სამსჯავრო: ჩვენზეა დამოკიდებული: ჯერ კიდევ აქ დაახლოებით განისაზღვროს სასამართლოს განაჩენი და გადაწყვეტილება ჩვენზე. როგორც მოვექცევით მოყვასს, ისევე მოგვექცევა უფალი. თუ მივუტევე... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: საშინელი სამსჯამრო

22. როდესაც გესმის წერილის სიტყვები, რომ უფალი საქმეთაებრ მიუზღავს ყველას (ფს. 61.13), იგულისხმე არა საქმენი - გეჰენიისა თუ სასუფევლის ღირსნი, არამედ საქმენი მისდამი ურწმუნოებისა თუ რწმენისა, რასაც ქრისტე შესაბამისად აუნაზღაურებს ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

გეშინოდენ მსაჯულისა და დღისა მისთვის საშინელისა და მსაჯულისა საზარელისა, სადა-იგი იყოს ძრწოლაი, და ტირილი თვალთაი და ბნელი წარსაწყმედელისაი, სადა იყოს სულ-თქუმაი დაუცხრომელი და ვაებაი დაუდუმებელი. მოიხსენენ, ჰოი უბადრუკო, ესევითარ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

მთელი ჩვენი ცხოვრება - ეს არის უფალთან შეხვედრისათვის მზადება. თუ ადამიანში არ ხდება პროცესი სულიერი განწმენდისა და ფერისცვალებისა, ეს შეხვედრა სამწუხარო შედეგით დამთავრდება. მიუხედავად იმისა, სწამს თუ არა ღმერთი პიროვნებას, უნდა ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

ამ ქვეყანაზედ, რაც უნდა საშინელი ჭირი შეემთხვიოს კაცსა, მაშინ ანუგეშებს თავსა თვისსა მით, რომელ ოდესმე გათავდება ჭირი მისი. ვსთქვათ, რომელ ერთი რაიმე ისრეთი უბედურება შეემთხვევა კაცსა აქა, რომ სიკვდილამდე უნდა ითმენდეს მას, გარნა ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: საშინელი სამსჯამრო

126. თუკი არც უსამართლოდ მოქმედს უნარჩუნდება ნაჭარბევი, არცთუ უსამართლობის მსხვერპლს აქვს სინაკლულე, მაშ, „ხატებაში მიმოდის რა ადამიანი, ამაოდღა შფოთავს“ (ფს. 38. 7). (მუხლის აზრი ისაა, რომ უფლისმიერი მართლმსაჯულება არც უსამართლოდ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: საშინელი სამსჯამრო

არიან ადამიანები, რომლებსაც კარგად ესმით სამყაროს მრავალ კანონისა და ჩვეულების უთანხმოება ქრისტიანულ სულთან, მაგრამ რცხვენიათ საზოგადოების წინააღმდეგ წასვლა, რცხვენიათ ღვთისმოსაობა, მაგალითად სხვისი თანდასწრებით პირჯვრის გადაწერის... იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
4
image
image