image
image
1
2
3
image
image
Loading..
 

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

106. არავინ მეომართაგანი, – ამბობს მოციქული, – არ შეემსჭვალვის ამა სოფლის საქმეებს (II ტიმ. 2.4), რადგან ვისაც სურს, რომ სოფელთან შემსჭვალულმა დასძლიოს ვნებები, მსგავსია იმ ადამიანისა, ვინც ჩალით აქრობს ხანძარს.
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

„ვერვის ხელეწიფების ორთა უფალთა მსახურებად“ – იტყვის უფალი; ესე იგი, უკეთუ ვინმემ მრთელი თვისი ღონე და ცხოვრება შესწირა ზრუნვასა ამა სოფლისასა, მაშინ მისი უფალი და მბრძანებელი იქმნება სოფელივე და არა ღმერთი; მაშინ იგი ვერ ემსახურე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

ჩვენ ისე ჩაგვითრია ყოველდღიური საზრუნავების მორევმა, რომ სიკვდილი დაგვავიწყა. გამოგლიჯეთ თუნდაც ერთი დღით თქვენი სული ამაოების კლანჭებს და მიუძღვენით დღე მეშვიდე უფალს მისი მცნების თანახმად. თქვენ დარწმუნდებით, რამდენად მოწესრიგდე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

უფალი არ მოითხოვს შენგან, რომ დაუტევო ყოველი ზრუნვა და ფიქრი სოფლიური; სხვა არს ზრუნვა და ფიქრი ხორციელისა ცხოვრებისათვის და სხვა არს მონება სოფლისა. უფალი მოითხოვს შენგან არ დაემონო სოფელსა ანუ მამონასა ისრეთ, ვითარცა ღმერთსა. უფ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

მოდით, მოვიქცეთ პატარა ბავშვების მსგავსად, რომლებიც ერთი ხელით მამას არიან ჩაჭიდებულნი, მეორე ხელით კი ტყეში კენკრას აგროვებენ. დაე, ჩვენც ერთი ხელით ამქვეყნიური სიკეთენი მოვიხვეჭოთ, მეორე ხელით კი ჩვენი ღვთაებრივი მამის მარჯვენას... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

ვგონებ, რომ ვინც შეხედავს ცხოვრებასა აწინდელთა ქრისტიანეთასა, ისრე იფიქრებს, რომელ სულის ცხონებაზედ უადვილესი საქმე არ იყოს ქვეყანაზედ. პიველად ის ვსთქვათ, რომელ აწინდელნი ქრისტიანენი თითქმის ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა თვისისათვის ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

6. რამდენადაც ზომიერი ცხოვრება აქვს ვინმეს, იმდენად უფრო ბედნიერია იგი, რადგან არ უხდება მას ზრუნვა ბევრ რამეზე, - მონებზე, მიწისმუშებზე, პირუტყვის შეძენაზე, ვინაითგან ამათზე მილურსმულები და ამათგან წარმოქმნილ სირთულეებში ჩავარდნი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

სიჭაბუკესა ჩვენსა, ღონესა, ნიჭსა, ქონებასა, ერთი სიტყვით, ყოველსა რაიცა გვაქვს უმჯობესი, ჩვენ ვხმარობთ სოფლისა და ხორციელის წარმატებისათვის. იქმნება მხოლოდ მეასე, ანუ მეათასე ნაწილი ამათ ყოველთაგან მოახმაროს ვინმე სულსა თვისსა; ზო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

ზედმეტი ზრუნვა ყოფით საქმეებზე ურწმუნო და სულმოკლე ადამიანებს სჩვევიათ, და ვაი ჩვენ, თუ საკუთარ თავზე ზრუნვისას უფალზე არ ვამყარებთ სასოებას! თუ ხილულ სიკეთეებს, წარმავალ ცხოვრებაში რომ გვეძლევა, ღმერთს არ მივაკუთვნებთ, როგორღა უნ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: წუთისოფლის საზრუნავები

224. ამის მცოდნე უფალი გვამცნებს ჩვენ, როდესაც გვეუბნება: „ნუ ზრუნავთ ხვალისთვის“ (მ. 6. 34), და ჯეროვნადაც, რადგან ვინც ნივთთაგან და მათზე ზრუნვისაგან არ გათავისუფლებულა, როგორღა შეძლებს უკეთურ გულისზრახვათაგან თავის დაღწევას? ხო... იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
image
image