image
image
1
2
3
image
image
Loading..
image

თემა: ქურდობა

შეუძლებელი და შეუთავსებელია იყო ქრისტიანი და ამავე დროს - ნარკომანი, ქრისტიანი და - ლოთი, ქრისტიანი და - მრუში, ქრისტიანი და - ქურდი... ამგვარ საქმეთა მოქმედნი თავს ნუ მოიტყუებენ და ნუ ინუგეშებენ, ისინი ცათა სასუფეველს ვერ დაიმკვი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ქურდობა

ერთხელ იოანე კიბისაღმწერელთან მივიდნენ გლეხები და დაიწყეს ჩივილი, ძნელიაო სულის ცხონება, ოჯახური და ყოფითი საზრუნავი ბევრი გვაქვსო - იმართლებდნენ თავს. წმიდა მოღვაწემ მიუგო: "რაოდენცა შესძლებთ კეთილ საქმეთა ქმნას, ქმენით, ნუ იტყვი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ქურდობა

არა თუ სხვას უნდა წაართვას, ანუ მოჰპაროს კაცმა, არამედ პირიქით, უნდა მისცეს გაჭირვებულსა კაცსა, და ამისთვის თვისი საკუთარი ხელით უნდა იშრომოს, შეიძინოს და მისცეს ღარიბსა. ქურდობა, მპარაობა საზარელი ცოდვა არის. ქურდობა უმეტეს ნაწილ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ქურდობა

მპარავი იქნება ის კაციც, რომელმან არ აღასრულა სიტყვა და პირობა, რომლითა იგი შეიკრა წინაშე მოყვასისა თვისისა და მით ზარალი მისცა მას. უეჭველია, რომ პირობის დარღვევითა უდიდესი და უმთავრესი ზარალი ემართება კაცთა, ვიდრე პირდაპირ ქურდო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ქურდობა

მოციქული პავლე, ვითარცა კეთილსა წამალსა მპარაობისა ანუ ქურდობისაგან მკურნებელსა უჩვენებს შრომასა: „მპარავი იგი ნუღარა იპარავნ, არამედ უფროსღა ჰშვრებოდენ და იქმოდენ კეთილსა თვისითა ხელითა, რათა აქვნდეს მიცემად, ვის იგი უხმდეს“. მარ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: ქურდობა

ერთხელ მაკარი დიდმა თავის სენაკთან ქურდს მიუსწრო, რომელსაც მაკარის ნივთები გამოჰქონდა და იქვე, ახლოს დაბმულ ვირზე ტვირთავდა. წმიდანმა არ შეიმჩნია, რომ სენაკის პატრონი იყო, მივიდა და ქურდს დაეხმარა; ხოლო როდესაც გააცილა, თქვა:
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ქურდობა

საჭმლის მოპარვა თუ შეიძლება?თუ საჭმელს მოიპარავ ათი მცნება ირღვევა და ვინც ასეთია, ანტიქრისტეს ბეჭედს ისედაც მიიღებს. მორწმუნე ღმერთის იმედად იქნება. ბოლო ჟამს ისეთ სასწაულს გაუკეთებს თავის ხალხს, ერთი ფოთოლი ერთ თვეს გეყოფა
link
image

თემა: ქურდობა

როგორია შეგონება სულიერ მარხვაზე?დაე, ხელებმა იმარხულონ ქურდობისა და არასუფთა შემოსავლისაგან, ფეხებმა იმარხულონ სანახაობებზე სიარულისაგან; დაე, იმარხულონ თვალებმა, რომ არ მიაჩერდნენ სხვის სილამაზეს, იმარხულოს სმენამ განკითხვისაგან, უქმადმეტყველებისა და ლანძღვისაგან. რა სარგებელია, როდესაც თავს ვიკავებთ პატარისაგან და ადამიანს კი ჩვენი ენით ვჭამთ.
link
image

თემა: ქურდობა

იქნებ თქვენ შორის არ არის პროფესიონალი ქურდი, ყაჩაღი და თაღლითი, მაგრამ ისეთები კი ნამდვილად არიან, რომელთაც თუნდაც მცირედი მიუთვისებიათ იმისა, რაც არ ეკუთვნოდათ. ყოველივე ეს იგივე ქურდობაა. გაიხსენეთ, ხომ არ ცდუნებულხართ ოდესმე რ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: ქურდობა

პალესტინაში მოგზაურობისას წმიდა ზენონი დაიღალა და ერთი ბაღის სიახლოვეს ლოდზე ჩამოჯდა. მშიერს სურვილი გაუჩნდა, ბაღიდან ერთი კიტრი მოეწყვიტა და პირი გაესველებინა.
მერე დაფიქრდა და თქვა:
-ჰოი, უბადრუკო ზენონ, ქურდები ხომ ის...
იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
image
image