image
image
5
6
7
8
9
image
image
Loading..
image

თემა: მტერობა

რაც შეეხება მტერთან მიმართებაში ჩვენს დამოკიდებულებას, აქ განვითარების ოთხი საფეხური არსებობს: პირველი - შეურაცხმყოფელს შენც სათანადო პასუხს სცემ (რაც ძველაღთქმისეული ანგარიშსწორებაა, - "კბილი კბილისა წილ" და ახალი აღთქმისთვის მიუ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

შეუძლებელია, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანის მოთმინებია, თავაზიანობის, ქველმოქმედების შემხედვარე მისმა მტერმა ოდესმე ჯერ სინანული არ იგრძნოს, შემდეგ უკვე სიბრალული უდანაშაულოდ ტანჯულისადმი, ანდა საკუთარი თავის, როგორც ბოროტების საბრალო ი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

არიან პიროვნებანი, ბოროტის ქმნის სურვილით შეპყრობილნი, ღვარძლით აღვსილნი, რომელნიც ირგვლივ სიძულვილს თესენ, და სხვაშიც მხოლოდ ბოროტებას ხედავენ. გავიხსენოთ ერთდროს კეთილი მეფე საული, შურის და ეჭვის ნიადაგზე ისე დაეცა, წმ. დავით წი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

მტრები უდიდეს კეთილისმყოფელებად უნდა მივიჩნიოთ და მათთვის უფრო მეტად უნდა ვილოცოთ, ვიდრე - ჩვენი კეთილისმყოფელებისათვის, რადგან კეთილისმყოფელი, რომელიც დროებით სიკეთეს მოგვაგებს, საკუთარ თავს მეტ სიკეთეს უკეთებს, რადგან უფლისაგან ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

ოდეს გენებოს, ჰოი კაცო, ბრძოლად ძმისა შენისა და მტერობად მისა, უწყოდე, და გულისხმაჰყავ, ვითარმედ ასოთაგანისა ქრისტესთა გნებავს ბრძოლაი. იხილე ვითარ იტყვის სახარებასა, ვითარმედ: არა არს ნებაი მამისა ჩემისაი ზეცათაისაი წარწყმედასა ზ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

წყენის სანაცვლოდ მიგებული წყენა არათუ არ სპობს ჩადენილ ბოროტებას, არამედ, არც შეაჩერებს ბოროტებას და აძლიერებს კიდეც მას. ბოროტება საკმარისი იყო იმისათვის, რათა წყენისთვის დასაბამი მიეცა; უეჭველია, მასში მოიძებნება კიდეც უფრო მეტი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

უნდა ვიცოდეთ, რომ სიყვარული არ ნიშნავს უმოქმედობას, რომ ჩვენ ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ ღირსების დაცვა და პატივმოყვარეობა, თავდაცვა და ძალადობა, სიმართლის თქმა და განკითხვა, მხილება და დაბეზღება, დათმენა და სისუსტე.
შეუძლებელ...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

რა საბრალო მდგომარეობაა სიძულვილს სიძულვილით მიაგო და წყენას - წყენით. მაგრამ თუკი მტერი შენზე ძლიერია? მაშინ რას მოემსახურება შენი შურისგების სიყვარული? შენი დაღუპვის დაჩქარებას ხომ არა? თანაბარი ძალების შემთხვევაში კი რას უნდა მ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

შეიტკბე ძმაი შენი და ამბორს უყავ სიყუარულით პირველ განძვინებისა სულისა მისისა შენ ზედა. დაღაცათუ ფრიად სათანადოი რაიმე საქმე გეიძულებოდის დღესა მას გულის წყრომისა და შფოთისა შენისასა, და გინდეს თუ შესლვად ყოველი ქალაქი ანუ გარეშე ... იხილეთ სრულად
link
image
image
5
6
7
8
9
image
image