image
image
1
2
3
4
image
image
Loading..
image

თემა: გმობის გულისთქმები

როგორც სახლში მყოფს ესმის ქუჩაში გამვლელების სიტყვები და თვითონ არ ესიტყვება მათ, ასევე სულს ესმის ხორცში დაბუდებული ეშმაკის გმობა, რომელსაც წარმოსთქვამს, როდესაც სულში გაივლის და შეშფოთდება მისგან
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ვინც არად ჩაგდებს მას, გათავისუფლდება ამ მტანჯველებისაგან, ხოლო ვინც სხვაგვარად შეებრძლოლება, მასში საუკუნოდ დამკვიდრდება იგი; რადგანაც, არაწმიდა სულის შეპყრობის მოსურნე, ქარს დადევნებული კაცის მსგავსია
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

უკუეთუ გესროდის შენ შურდილითა შეგინებულთა გულის-თქუმათაითა, წინააღუდგ მას ფარი იგი სარწმუნოებისაი და დაიდგ ჩაფხუტი იგი სასოებისაი და შეირტყ მახვილი იგი სულისაი, რომელ არს შიში ღმრთისაი, და ესრეთ შეიჭურვე მტერთა წყობასა.
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ხშირად მარტივ და უმანკო გონებაში მოდის ეს ეშმაკი და თავს ესხმის მათ, ვისაც მეტად შეაშფოთებს და დააფრთხობს. ამიტომ ვამბობთ, რომ ის ყოველთვის ამპარტავნებით კი არ ჩნდება, არამედ ზოგჯერ ეშმაკეული შურის გამოც შედის ხოლმე ადამიანში
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ღმერთისათვის არ არსებობს იმაზე კეთილსურნელოვანი მსხვერპლი, ვიდრე სხეულის სიწმინდე, რომელიც სისხლითა და სასტიკი პრძოლით მოიპოვება. ამიტომ აიძულეთ თავი, სულისა და სხეულის განწმენდისას, სრულიად არ მიიღოთ უწმინდური გულისსიტყვები
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ყველა ჩვენგანს სჭირდება უაღრესი ყურადღება, რომ მტრისაგან არ მივიღოთ მზაკვრული სატელეფონო ზარები (უწმიდური ზრახვები) და ამით არ შევბილწოთ ტაძარი სულისა წმიდისა (იხ. 1 კორ. 6, 19), არ განგვეშოროს ღვთაებრივი მადლი და არ შთავვარდეთ ბნ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ხშირად ბევრს სრულიად დააკარგვინა გონება და ეშმაკეულად აქცია ამ უმადურმა, რადგან არ არსებობს რომელიმე სხვა გულისთქმა, რომელიც ესოდენ ძნელად სათქმელი იყოს აღსარებისას. ამიტომ ბევრს შეაბერდა იგი. არაფერი აძლიერებს ეშმაკს ჩვენი გულისთ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

ვინც ზემოთქმულის გარეშე მოინდომებს გმობის ეშმაკთან ბრძოლას, იმ კაცს ემსგავსება, რომელიც ხელით ცდილობს ელვის შეპყრობას, რადგან, როგორ შეიპყრობ, როგორ შეეწინააღმდეგები და სამაგიეროს როგორ მიაგებ მას, რაც ქარივით წამიერად გაივლის გულ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

რა არის უფრო ბინძური, ვიდრე ამპარტავნება და უფრო მყრალი, ვიდრე უწმინდური გულისსიტყვები? და მაინც შენ მათ იტან, ისინი შენ გბილწავენ. შენ იოლად აძლევ მათ ნებას, რომ შემოვიდნენ და შენი ზღუდე მოარღვიონ, მაგრამ მერე ვნახოთ, როგორ გავლე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: გმობის გულისთქმები

უწმინდურმა ამპარტავნებამ აღიარა, რომ გამოუთქმელი გმობის ეშმაკი მის მიერ არის ნაშობი, ამიტომ საჭიროა ისიც განვდევნოთ, რადგან მცირედენი ბოროტება კი არ მოდის მისგან, არამედ - დიდი და ყოველგვარ ვნებაზე უარესი; უარესია, რადგანაც მისი ს... იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
4
image
image