114. სიფართოვე გულისა სასოებაა ღვთისადმი, მისი სივიწროვე კი ხორციელი საზრუნავი.
image image
 
თემატური კითხვები
25 თებერვალს არის ხსენება: