ღირსი ფილონი - კოპლასტიელი ეპისკოპოსი

მოიხსენიება 24 იანვარს (ახალი სტილით: 6 თებერვალს)
ღირსი ფილონი კოპლასტიელი (კუნძული კვიპროსი) ეპისკოპოსი იყო. იგი მშვიდობით მიიცვალა V საუკუნეში. წმიდა მამას მიაწერდნენ მოსეს ხუთწიგნეულის კომენტარებსა და "ქება ქებათას" განმარტებას.