ღირსი გიორგი მალეიელი

მოიხსენიება 4 აპრილს (ახალი სტილით: 17 აპრილს)
ღირსი გიორგი მალეიელი (IX) მონაზონი იყო. იგი მოღვაწეობდა პელოპონესში მალეის მთაზე და იქვე გარდაიცვალა. მას, წმინდა ცხოვრებისათვის, მიწიერ ანგელოზს უწოდებდნენ.