თემა: წუთისოფლის სიამოვნებანი

128. სხეულებრივ სიამეებში ჯეროვანზე მეტად შვებული, ასმაგი შეჭირვებით ზღავს ნაჭარბევს.
image image