1
2
3
image
image
საგალობელი: სამებაო წმიდაო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: წმინდაო ღმერთო
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მამაო ჩვენო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: აღდგომისა დღე არს
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მუცლად იღო
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: მოკვეთილი ჰკვეთს
გუნდი: ანჩისხატი
1
2
3
image
image