თემა: განსაცდელები

66. ყველა არანებაყოფლობით შეჭირვებას შეუდარე მისი შედეგი და სწორედ ამ შედეგში ჰპოვებ ცოდვის აღხოცვას.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები