თემა: სულიერი მღვიძარება

9. თუკი უწყი და მოგეცა შენ, რომ „განთიადისას წარდგე უფლის წინაშე და დანახული იყო მისგან“ (ფს. 5.4), თუმცა არა მხოლოდ ეს, არამედ ისიც, რომ ხედავდე მას, მაშ იცი, რასაც ვამბობ, ხოლო თუ არა, მღვიძარე იყავი და მიიღებ.
image
 
თემატური კითხვები