თემა: სახარების კითხვა

26. საღმრთო წერილის კითხვისას შეეცადე, ჩასწვდე მასში დაფარულ აზრს, რადგანაც ნათქვამია: "რამეთუ რავდენი-იგი წინაისწარ დაიწერა, ჩუენდა სამოძღურებლად დაიწერა" (რომ. 15.4)
image image
 
თემატური კითხვები