თემა: მტერობა

833. შევურიგდეთ თუ არა მტერს, თუკი იგი მშვიდობას გვთხოვს?
მტერსაც უნდა შეურიგდე, თუკი იგი მშვიდობას გთხოვს. რადგან, ვინც სხვას არ შეუნდობს, მას არ აცდება ღვთის სასჯელი.
image image