თემა: მცნებათა დაცვა

849. ვიმსახურებთ თუ არა განკითხვას იმის გამო, თუკი ხშირად ვისმენთ ღვთის სიტყვას და არ ვასრულებთ?
შესაძლებელია არ ვასრულებთ, მაგრამ არ შეიძლება არ ვუსაყვედუროთ საკუთარ თავს, რომ ვისმენდით და ყურად არ ვიღებდით.
image
 
თემატური კითხვები