984. რას აღნიშნავს საკმეველი?
საკმეველი აღნიშნავს იმ ნელსაცხებლებს, რომლებიც უფლის დასასაფლავებლად იყო მიტანილი.
image image
 
თემატური კითხვები