მოწამენი: ფავსტო ხუცესი, აბიბოს დიაკონი, დიონისი წიგნისმკითხველი, ანდრონიკე მხედარი, თეოკთისტე მენავეთმოძღვარი, მაკარი მოქალაქე, ანდრეა კურივტორი, სერაპამფო განმრახი, კვირიაკე ერისკაცის მეუღლე კლეოდია, რომელი იყო მიდგომილი და პელაგია და თეკლა ქალწულნი

მოიხსენიება 6 სექტემბერს (ახალი სტილით: 19 სექტემბერს)
წმიდა მოწამენი: ფავსტო ხუცესი, აბიბოს დიაკონი, დიონისი წიგნისმკითხველი, ანდრონიკე მხედარი, თეოკთისტე მენავეთმოძღვარი, მაკარი მოქალაქე, ანდრეა კურივტორი, სერაპამფო განმრახი, კვირიაკე ერისკაცი მეუღლე კლეოდია, რომელი იყო მიდგომილი და პელაგია და თეკლა ქალწულნი იმპერატორ დეკიუსის (249-251) ზეობისას აღესრულენ ალექსანდრიაში. ქრისტიანთა დევნისას მათ მტკიცედ აღიარეს ჭეშმარიტი სარწმუნოება მმართველ ვალერიუსის წინაშე, რისთვისაც დაახლოებით 250 წელს თავი მოკვეთეს. მარტვილთა ცხედრები ქრისტიანებმა ალექსანდრიაში მიაბარეს მიწას.