1
2
3
image
image
საგალობელი: შენ რომელმან
გუნდი: ბასიანი
საგალობელი: ვერ შემძლებელ ვართ
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: ვაშა კამპანია
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: შენ რომელმან
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: შენ ხარ ვენახი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: შემოვდგი ფეხი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: საუკუნოდ იყავ
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: სახლი ესე
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
1
2
3
image
image