image
ავტორი: ილია II

თემა: სინდისი,  მცნებათა დაცვა

ზოგიერთი დაუწერელი კანონი ნებისმიერ დაწერილ კანონზე უფრო მტკიცეა.
    სუფთა სინდისი მუდმივი დღესასწაულია.
თემატური კითხვები