თემა: სიყვარული მტრისადმი

172. ნუ გსურს იმ ადამიანთა უბედურების მოსმენა, რომლებიც შენი მტრები არიან, რადგან ამგვარი ამბების მსმენელნი საკუთარი განაზრახის ნაყოფს იმკიან (იგულისხმება, რომ ისინი თავიანთი მტრებისთვის სწორედ ამგვარ უბედურებას განიზრახავდნენ, ამას ესწრაფვოდნენ).
image image