თემა: სულიერი მღვიძარება

13. რა სახეებიც კი, ჩემი აზრით, არსებობს მღვიძარებისა, რომლებსაც ძალუძთ გონების მცირე–მცირედ განწმენდა ვნებადი გულისზრახვებისგან, აჰა, არ დავაყოვნებ, რომ ამათ შესახებ, არამჭევრმეტყველურად და არაფერადოვნად, მიგანიშნო შენ, რადგან არ ვთვლი, რომ, ბრძოლის ჟამს, ამ ჩემს სიტყვაშიც გამონათქვამებით უნდა დაიფაროს სარგებელი (ბრძოლა გულისხმობს საკუთრივ ქრისტიანის სულიერ ბრძოლას უკეთურ ძალთა წინააღმდეგ), და ეს – განსაკუთრებით უმარტივესთათვის. „ხოლო შენ, – ამბობს, – შვილო ტიმოთე, ყურადღბა მიაქციე იმას, რასაც აღმოიკითხავ“.
image
 
თემატური კითხვები