image

თემა: წუწუნი

577. შეიძლება თუ არა, რომ დავიჩივლოთ ღმერთის სამართლიანი სამსჯავროს გამო?
ნურასოდეს დაიჩივლებთ ღმერთის სამართლიანი სამსჯავროს გამო, რადგან ჩვენ უცნობელნი ვართ იმისათვის, რომ საკუთარი აზრი გამოვთქვათ ღმერთის მიუწვდომელი და გამოუთქმელი მსჯავრის გამო.
image image