image
image
1
2
3
image
image
Loading..
image

თემა: ეშმაკი,  ღვთის დაშვება

128. გააჩნიათ თუ არა ეშმაკებს ადამიანებზე ძალაუფლება?მათ არა აქვთ ხელმწიფება ვინმეს წინააღმდეგ, თუ ღმერთმა არ დაუშვა და არ მისცა ნება საღმრთო განგებულების მიზნით, როგორც მართალი იობის შემთხვევაში. ისინი ძლიერნი არიან მხოლოდ ღმერთის დაშვების წყალობით და შეუძლიათ ისეთი სახე მიიღონ, როგორიც მოესურვებათ
link
image

თემა: მეორედ მოსვლა

491. რა მოგველის ქრისტეს მეორედ მოსვლის ჟამს?ჩვენ, ყოველნი ადამიანნი, მკვდრეთით აღვდგებით უფალ იესო ქრისტეს ამქვეყნად მეორედ მოსვლის ჟამს, რადგან ჩვენი სულები ხელმეორედ შეუერთდებიან ჩვენს სხეულებს, რომლებიც უკვდავნი შეიქმნებიან და უხრწნელებასაც შეიმოსავენ, და ასე წარვსდგებით ქრისტეს საშინელი სამსჯვროს წინაშე. ეშმაკი, მისი დემონები, ანტიქრისტე და უკეთური ადამიანები საუკუნო ცეცხლს მიეცემიან, არა ნივთიერს, როგორც აწ გვაქვს და ვიცით, არამედ უნივთოს, ისეთს, როგორიც ერთმა ღმერთმა იცის.
link
image

თემა: ეშმაკი

142. თუ შეუძლიათ ბოროტ სულებს იწინასწარმეტყველონ ჩვენი მომავალი?დემონებმა არ უწყიან ომავალი. ისინი შემთხვევის გამო განჭვრეტენ ხოლმე მომავალს. უფრო ხშირად მარჩიელობენ მოსალოდნელზე და ტყუვდებიან.
link
image

თემა: ანგელოზი

262. შეუძლიათ თუ არა კეთილ ანგელოზებს იწინასწარმეტყველონ მომავალი?კეთილმა ანგელოზებმა არ უწყიან მომავალი. ისინი წინასწარ განგვიცხადებენ ხოლმე მომავალს ღვთის ნებით, მხოლოდ მაშინ, როცა ღმერთი გაუმხელს მათ მომავალს და უბრძანებს იწინასწარმეტყველონ. ამიტომ აღესრულება მათი ნამცნები.
link
image

თემა: ბუნება

148. არიან თუ არა ცანი და მნათობნი სულიერი და გონიერი არსებანი?არავინ უნდა იფიქროს, თითქოს ცანი და მნათობნი სულიერი და გონიერი არსებანი არიან, რადგან მათ არა აქვთ სული და გრძნობის უნარი. ამიტომ, როცა საღმრთო წერილი გვეუბნება – „იხარებდინ ცანი და გალობდინ ქვეყანა?“ (ფსალმ. 95, 11), ამით მართლა ცასა და მიწასა კი არ მოუწოდებს სიხარულისა და გალობისათვის, არამედ – ანგელოზებს ცათა შინა და ადამიანებს – ქვეყანასა ზედა.
link
image

თემა: თავისუფალი ნება,  ჰოროსკოპი

507. რას ეტყოდით იმათ, ვისაც ჰოროსკოპების სჯერა?ვამტკიცებთ, რომ ვარსკვლავები ქვეყნად აღსრულებული არც ერთი საქმის, არც ერთი მოვლენის მიზეზი არ არიან, არც აღმოცენებადის აღმოცენებისა და არც განქარვებადის დაღუპვისა. სავარაუდოა, რომ წვიმებისა და ჰაერის ცვალებადობას მოასწავებდნენ. მავანმა და მავანმა შეიძლება თქვას, რომ ვარსკვლავნი მიზეზი თუ არა, მანიშნებელნი მაინც არიან ომებისა, და რაგვარობა ჰაერისა, რაც მზეზე, მთვარესა და ვარსკვლავებზეა დამოკიდებული, სხვადასხვა სახით განაპირობებს განსხვავებული ტემპერამენტის, ჩვევებისა და მიდრეკილებების ჩამოყალიბებას ადამიანშიო. ჩვენ კი ასე ვუპასუხებდით: ჩვევები და სხვა დანარჩენიც ჩვენს ნებაზეა და მოკიდებული, რადგან ყოველივე ჩვენს გონებას ექვემდებარება და მისი ხელმძღვანელობით იცვლება.
link
image

თემა: მწუხარება,  სევდა,  შური

403. რამდენი სახის შეიძლება იყოს უსიამოვნება ანუ მწუხარება?უსიამოვნება ოთხი სახისა შეიძლება იყოს: მწუხარება, სევდა, შური და თანალმობა.404. რას წარმოადგენს თითოეული მათგანი?მწუხარება (დარდი) იმგვარი უსიამოვნებაა, რომელიც ხმის დაკარგვას იწვევს ადამიანში. სევდით შეპყრობილ ადამიანს გული აქვს შეწუხებული. შური უსიამოვნებაა, რომელსაც ადამიანი სხვათა კეთილდღეობის გამო განიცდის; თანალმობა კი იმგვარი უსიამოვნებაა, რომელიც ადამიანს სხვათა უბედურების გულთან ახლოს მიტანის გამო ეწვევა.
link
image

თემა: ღმრთისმშობელი

541. რატომ განვადიდებთ ქალწულ მარიამს, როგორც ღვთისმშობელს?ქალწულ მარიამს ჩვენ განვადიდებთ როგორც ღვთისმშობელს, ამ სიტყვის საკუთრივი და ჭეშმარიტი მნიშვნელობით, რადგან, როგორც მისგან შობილი არის ჭეშმარიტი ღმერთი, ასევე, ჭეშმარიტი ღმერთის მშობელიც, რომლისგანაც იგი განხორციელდა, ჭმარიტი ღვთისმშობელია... თვით სიტყვა ღმრთისა, უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა უჟამოდ შობილი მამისაგან... ჩვენი ხსნისათვის შესახლდა წმიდა ქალწულ მარიამის საშოში და მისგან უცვალებელად ხორციელ–იქმნა და იშვა. მაშასადამე, წმიდა ქალწულმა უბრალო ადამიანი კი არ შვა, არამედ– ჭეშმარიტი ღმერთი, და არა უბრალოდ ღმერთი, არამედ – განხორციელებული ღმერთი.
link
image

თემა: ადამიანი,  ღმერთი

299. რისთვის შეიძლება მიატოვოს ადამიანი ღმერთმა?თუკი ღმერთი ადამიანს მიატოვებს, ეს ორგვარად ხდება: ერთია მხსნელი მიტოვება, რომელიც შეაგონებს ადამიანს კვლავ ღმერთისაკენ მოიქცეს, მეორე კი – საბოლოო მიტოვებაა და ღმერთისაგან სრულ მიტოვებას გულისხმობს.300. რატომ მიმართავს ღმერთი მხსნელ ანუ ადამიანის დამმოძღვრავ მიტოვებას?მხსნელ ანუ ადამიანის დამმოძღვრავ მიტოვებას ღმერთი იმიტომ მიმართავს, რომ გამოასწოროს, იხსნას და განადიდოს ვნებული ადამიანი, ანდა მისი მეშვეობით სხვა ადამიანებსაც შთაუნერგოს საღმრთო მოშურნეობა და კეთილმსახურება, თავისი განდიდებისთვის განაწყოს ისინი.301. რა განაპირობებს საბოლოო მიტოვებას?საბოლოო მიტოვებით კი მაშინ სჯის ღმერთი ადამიანს, როცა ეს უკანასკნელი, მიუხედავად ღმერთის მხრივ ყოველი ძალისხმევისა მის სახსნელად, კვლავაც შეუსმენელი, უგრძნობელი და განუკურნავი რჩება.
link
image

თემა: წმინდანები

561. რას გვეტყვით წმინდანთა თაყვანისცემის შესახებ?ჩვენ პატივს უნდა მივაგებდეთ და ვეთაყვანებოდეთ წმინდანებს, როგორც ქრისტეს მეგობრებს, როგორც შვილებს და მემკვიდრეებს ღმერთისა, ვითარცა მას ბრძანებს წმ. მახარებელი იოანე ღვთისმეტყველი: „...რაოდენთა–იგი შეიწყნარეს, მოსცა მათ ხელმწიფება შვილ ღმრთისა ყოფად, რომელთა ჰრწამს სახელი მისი“ (იოან. 1, 12). ამიტომ ისინი უკვე მონები კი აღარ არიან, არამედ – შვილები, ძენი ღმრთისა; აკი თვით უფალიც წმ. სახარებაში ასე ეუბნება თავის მოციქულებს: „თქუენ მეგობარნი ჩემნი ხართ, უკუეთუ ჰყოთ, რომელსა–ესე გამცნებ თქუენ“... (იოანე 15.14)... რა დიდად უნდა გარჯილიყავი, (ჰოი კაცო), რათა ისეთი მფარველი მოგეპოვებინა, რომელიც (ამა ქვეყნის) მოკვდავ მეფეს წარუდგენდა შენს თავს და მის წინაშე ერთ–ორ სიტყვას შეგაწევდა! ამიტომ, ნუთუ პატივი არ უნდა მივაგოთ მთელი კაცთა მოდგმის მეოხმყოფელთ, რომელნიც ყოველი ჩვენგანისათვის აღუვლენენ ღმერთს ლოცვა–ვედრებას?!
link
image
image
1
2
3
image
image