image
image
31
32
33
34
image
image
Loading..
image

თემა: მოწყალება

630. თუკი ვინმე დაუფიქრებლად წარიტაცება და ქველმოქმედებაში იმასაც დახარჯავს, რაც თვითონ სჭირდება, ხოლო შემდეგ ინანებს, მაშინ რით უნდა ინუგეშოს მან საკუთარი თავი, რათა ეშმაკისეულმა მწუხარებამ არ შთანთქას ის?უპირველეს ყოვლისა, დაე, მან საკუთარი თავი დაუფიქრებლობაში დაადანაშაულოს, თავის აზრს მწუხარებიდან გამოუხმოს და უთხრას: „რადგანაც ეს კეთილი საქმისთვის დაიხარჯა, ამიტომ კაცთმოყვარე ღმერთს აქვს იმის ძალა, რომ შემიწყალოს და ყველაფერი თავის ნებისაებრ მოაგვაროს“.
link
 

თემა: მოწყალება

მართალი ფილარეტი მდიდარი, კეთილშობილი და ყველასგან პატივცემული იყო; ყველაზე მეტად მაინც ის აღამაღლებდა, რომ ქველმოქმედი და იმდენად მოწყალე იყო, სიცოცხლეში არასოდეს უთქვამს უარი, თუ გლახაკი რაიმეს სთხოვდა.
მაგრამ უფალმა, რომელ...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მოწყალება

637. თუკი ვინმე, თავის საკუთრებას სხვას მიანდობს და ეტყვის, რომ მან ის ნაცნობ ადგილზე მამებს ან გლახაკებს დაურიგოს, მაგრამ ახლოს სხვა ფრიად შეჭირვებული ადამიანები იმყოფებიან, მაშინ ურიგო ხომ არ იქნება, თუკი ის მათაც გამოუყოფს წილს?თუკი ისინი ფრიად საჭიროებენ დახმარებას, მაშინ ეს შეუსაბამო არ იქნება; რამეთუ ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ საკუთრების გამღებმა სხვათა საჭიროების შესახებ არ იცის და ამიტომ არ მიუთითებს სხვებზე. ხოლო, თუ ის ხაზგასმით ამბობს, რომ იმ ერთი ადგილის გარდა, გამნაწილებელმა საკუთრება არსად არ გაანაწილოსო, მაშინ, დაე, ნუ დაარღვევს მის მცნებას, თუმცა ჯერ ჰკითხოს შემომწირველს და, როგორც ის ეტყვის, ისე მოიქცეს და გამნაწილებელი მშვიდად იქნება.
link
image

თემა: მოწყალება

593. როგორ უნდა მივიღოთ უცხონი და როგორ უნდა აღვასრულოთ მცნება გლახაკთა შესახებ? დაუყოვნებლივ მივიღოთ თუ არა ყველა მომსვლელი? როცა ტანსაცმლის თაობაზე თხოვნებით გვაწუხებენ, თუ ის ზედმეტი გვაქვს, მივცეთ თუ არა და კერძოდ ვის?უცხოთშეწყნარება და გლახაკთა შესახებ მცნება ძალისაებრ უნდა აღასრულოთ და მოთმინების საქმეს შეუსაბამოთ. ზედმეტიც რომ გქონდეთ, მაშინაც ზომიერად გაანაწილეთ, რათა ეს მომსვლელებს მუდმივ ჩვევად არ გადაექცეთ. სხვაგვარად, როდესაც თქვენ თავად შემოგაკლდებათ, მთხოვნელი ისევ დაიწყებს იმის ძებნას, რაც ადრე მიიღო. ამიტომ ზედმიწევნით შეიტყვეთ, რა საბაბით ითხოვს მომსვლელი. ის ქურდიც რომ იყოს, როგორც მამები ამბობენ, კურთხევის ნიშნად პური მიეცით და გაუშვით. მაგრამ, რადგან ისეთებიც არიან, რომლებიც მხოლოდ იმისთვის მოდიან, რომ დაგამძიმონ, ამიტომ მათ კადნიერების საბაბი არ მისცეთ, რამეთუ ისინი თქვენს დასამძიმებლად სიძუნწის გამო მოდიან და არა საჭიროების. ტანსაცმელი კი წინდაუხედავად არავის მისცეთ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მთხოვნელი ფრიად ღვთისმოშიში ადამიანია და თხოვნისა რცხვენია. შეიტყობთ რა ჭეშმარიტებას, თუ აღმოჩნდა, რომ სრულიად უპოვარია და ღვთის გულისათვის ითხოვს და არა თავშეუკავებლობის გამო, მაშინ თანაგრძნობა გამოიჩინეთ.
link
image

თემა: მოწყალება

627. ამიხსენი, ჩემო მამაო, რას ნიშნავს შენი ნათქვამი: „თუკი ვინმეს აუცილებლად სჭირდება ის, რაც აქვს, მაშინ ისე, შემთხვევით, მოწყალებაში არ უნდა გასცეს, რომ შემდეგ წუხილი არ დაიწყოს“. კი მაგრამ, რატომ უნდა წუხდეს ვინმე იმის გამო, რაც მან თავის კეთილი ნებით გააკეთა?შემდგომში შფოთი რომ არ დაგვეუფლოს, ამიტომ ყველაფერი განსჯით უნდა გავაკეთოთ. ზომიერების დაცვა განსჯას გულისხმობს და ის აზრებს ძალას ჰმატებს. საკუთარ ძალებზე გადაჭარბებით მოწყალების გაცემა ან სხვა რამის აღსრულება დაუფიქრებლობაა, იმიტომ რომ შემდგომში ადამიანი შფოთს, მოწყინებას და დრტვინვას ნებდება. კარგია, ძალიან კარგი, თუ მთხოვნელს სახარებისეული ქვრივის მსგავსად დავეხმარებით. ამაში ცუდი არაფერია; მაგრამ თუ ადამიანი სიკეთის ქმნაში თავის ძალებს აჭარბებს, მაშინ ის ვერ გაუძლებს ამას. არც ღმერთი არ სთხოვს ადამიანს იმდენს, რაც მის ძალებს აღემატება.
link
image

თემა: მოწყალება

636. ზოგიერთები აშკარად და ყველას წინაშე იღებენ გაცემულ მოწყალებას; ზოგს, კეთილშობილების გამო, აშკარა აღებისა რცხვენია, ხოლო ზოგიერთები ავადმყოფობენ და სახლებში წვანან. აქედან გამომდინარე, საჭირო ხომ არაა ზოგიერთის გამორჩევა, თუ ყველას ერთნაირად უნდა მიეცეს მოწყალება?ყველა, ვინც მოწყალებას აშკარად იღებს, ერთ თანრიგში ჩათვალე, ოღონდ მათ, ვინც უძლურია და რაღაცით იტანჯება, ცოტა მეტად უნდა დავეხმაროთ. ისინი კი, რომელთაც აშკარად, ხალხის წინაშე მოწყალების აღებისა რცხვენიათ და ისინიც, რომლებიც ავადმყოფობის გამო სახლებში წვანან, სხვა თანრიგში იგულისხმე და იმისდა მიხედვით მიეცი, როგორც საჭიროებენ, რისი კეთების ძალა შესწევს შენს ხელებს (ეკლეს. 9, 10) და როგორც მათ შეეფერება.
link
image

თემა: მოწყალება

623. ერთმა ქრისტესმოყვარე კაცმა მეორე ბერს ჰკითხა და უთხრა: ჩემო მამაო, მსურს ჩემი საკუთრების ნაწილი ქველმოქმედებისთვის გავცე. ამიტომ გთხოვ, მითხარი როგორ მოვიქცე, რომ სიხარულით დავბრუნდე სახლში: მცირედ-მცირედ აღვასრულო ქველმოქმედება, თუ ერთ ჯერზე?ძმაო! მე არ შემიძლია სათანადო პასუხის გაცემა, თუმცა წერილი შეგაგონებს, როდესაც ამბობს: „ნუ ეტყვი შენს ახლობელს: წადი, ხვალ მოდი და მოგცემო, თუ მისაცემელი თანხა გაქვს“ (იგავ. 3, 28). მაგრამ სათნოებათა საზომები განსხვავებულია და თითოეული თავის ძალისაებრ მოქმედებს: ერთ ადამიანს თავისი შემოსავლიდან მცირედის გაცემა შეუძლია, მეორე საკუთრების მეათედს გასცემს, ზოგი მეოთხედს, ზოგი მესამედს, ხოლო ზოგი ნახევარს - თითოეული თავის საზომის მიხედვით. ხოლო ვისაც სრულყოფილი საზომის მიღწევა სურს, მე, უკანასკნელს, ნუ მკითხავს, არამედ ჩვენი სულების მოძღვრისა და ექიმის, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტესაგან ისწავლოს, რომელმაც მდიდარ ჭაბუკს უთხრა: „უკუეთუ გნებავს, რაითა სრულ იყო, წარვედ და განყიდე მონაგები შენი და მიეც გლახაკთა, და გაქუნდეს საუნჯე ცათა შინა, და მოვედ და შემომიდეგ მე“ (მათე 19, 21). დაე, შენი აზრები სიკვდილის სიახლოვის ხსოვნამ გააძლიეროს, რომელიც არავინ იცის, როდის ეწვევა. სანამ ამ ცხოვრებიდან გავალთ, სიკეთის ქმნას შევეცადოთ, რამეთუ არ ვიცით, რომელ დღეს მოგვიწოდებენ, რათა მოუმზადებელნი არ აღმოვჩნდეთ და ხუთ სულელ ქალწულთან ერთად, კარს მიღმა არ დავრჩეთ, რომელთაც ლამპრები აიღეს, მაგრამ ჭურჭლით ზეთი არ მოუმარაგებიათ. ჩვენი ძალისაებრ იმდენის გაკეთება ვცადოთ, რამდენის საშუალებასაც ჩვენი უძლურება მოგვცემს და ყველასთვის კეთილი მეუფე ბრძენ ქალწულებთან ერთად თავის სასახლეში შეგვიყვანს, რათა ქრისტესთან ერთად ენით აუწერელი სიხარულით გავიხაროთ, ამინ.
link
image

თემა: მოწყალება

637. თუკი ვინმე, თავის საკუთრებას სხვას მიანდობს და ეტყვის, რომ მან ის ნაცნობ ადგილზე მამებს ან გლახაკებს დაურიგოს, მაგრამ ახლოს სხვა ფრიად შეჭირვებული ადამიანები იმყოფებიან, მაშინ ურიგო ხომ არ იქნება, თუკი ის მათაც გამოუყოფს წილს?თუკი ისინი ფრიად საჭიროებენ დახმარებას, მაშინ ეს შეუსაბამო არ იქნება; რამეთუ ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ საკუთრების გამღებმა სხვათა საჭიროების შესახებ არ იცის და ამიტომ არ მიუთითებს სხვებზე. ხოლო, თუ ის ხაზგასმით ამბობს, რომ იმ ერთი ადგილის გარდა, გამნაწილებელმა საკუთრება არსად არ გაანაწილოსო, მაშინ, დაე, ნუ დაარღვევს მის მცნებას, თუმცა ჯერ ჰკითხოს შემომწირველს და, როგორც ის ეტყვის, ისე მოიქცეს და გამნაწილებელი მშვიდად იქნება.638. ამ საქმეში დამხმარე ადამიანებია საჭირო. თუკი მე დასახმარებლად იმ პირებს ავიყვან, რომელთაც ვენდობი, ნუთუ უნდა მაეჭვებდეს მათთვის ამ საქმის მინდობა?თუკი მანამდე შენ მათ სარწმუნო ადამიანებად თვლიდი, მაშინ ნუ დაგაეჭვებს ამ საქმის მათთვის მინდობა. რამეთუ ღვთისთვის ყველაფერი ცხადია: ის იცნობს ჩვენს გულებს და თითოეულს თავის საქმეებისაებრ მიუზღავს. ხოლო, თუკი ისინი რამეს დამალავენ, მაშინ მათ თავად მოუწევთ პასუხისგება.639. მაგრამ, თუკი მე შევიტყობ, რომ რომელიმე მათგანმა რაღაც გადამალა, მაშინ როგორ მოვიქცე, ვამხილო ის და ავიღო მისგან გადამალული, თუ არა?თუ დანამდვილებით შეიტყობ, რომ მან რაღაც დამალა, მაშინ დაფიქრდი, გაუძლებს თუ არა იგი მხილებას და მხოლოდ ამის შემდეგ მშვიდად უთხარი, ღვთისნიერად შეაგონე და აიღე მისგან ის, რაც მიანდე. ხოლო თუ ის მხილებას ვერ მიიღებს, მაშინ ნუ დაუზიანებ სინდისს, რათა მან სირცხვილისაგან რაიმე უფრო უარესი არ ჩაიდნოს. თავი დაანებე, დაე, ფლობდეს იმას, რაც აიღო; რამეთუ, მან აიღო ის, რაც ღმერთს ეკუთვნოდა. ღმერთმა კი უკეთესად იცის, საჭიროებისთვის აიღო მან ის თუ არა; და ისიც იცის, როგორ განსაჯოს მისი საქციელი.640. ამის შემდეგ კიდევ შეიძლება ასეთი ადამიანის ნდობა თუ არა?თუ შეიტყობ, რომ მან სხვა დროსაც გააკეთა მსგავსი რამ და ცდილობ საქმე გააუკუღმართოს, მაშინ შემდგომში მას არაფერი აღარ მიანდო. ხოლო თუ ის კეთილი ადამიანია და ეშმაკის ჩაგონებამ წარიტაცა, ან იმიტომ აიღო, რომ სჭირდებოდა, მაშინ კვლავაც ენდე მას, რადგან ის, რასაკვირველია, გამოსწორდება. ოღონდ არ დააბრკოლო.
link
image

თემა: მოწყალება

627. ამიხსენი, ჩემო მამაო, რას ნიშნავს შენი ნათქვამი: „თუკი ვინმეს აუცილებლად სჭირდება ის, რაც აქვს, მაშინ ისე, შემთხვევით, მოწყალებაში არ უნდა გასცეს, რომ შემდეგ წუხილი არ დაიწყოს“. კი მაგრამ, რატომ უნდა წუხდეს ვინმე იმის გამო, რაც მან თავის კეთილი ნებით გააკეთა?შემდგომში შფოთი რომ არ დაგვეუფლოს, ამიტომ ყველაფერი განსჯით უნდა გავაკეთოთ. ზომიერების დაცვა განსჯას გულისხმობს და ის აზრებს ძალას ჰმატებს. საკუთარ ძალებზე გადაჭარბებით მოწყალების გაცემა ან სხვა რამის აღსრულება დაუფიქრებლობაა, იმიტომ რომ შემდგომში ადამიანი შფოთს, მოწყინებას და დრტვინვას ნებდება. კარგია, ძალიან კარგი, თუ მთხოვნელს სახარებისეული ქვრივის მსგავსად დავეხმარებით. ამაში ცუდი არაფერია; მაგრამ თუ ადამიანი სიკეთის ქმნაში თავის ძალებს აჭარბებს, მაშინ ის ვერ გაუძლებს ამას. არც ღმერთი არ სთხოვს ადამიანს იმდენს, რაც მის ძალებს აღემატება.628. თუკი მდიდარს იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე სჭირდება, მანაც ასევე უნდა იმსჯელოს თუ არა? რადგან სიკეთის აღსრულება მასაც თავის ძალისაებრ მოეთხოვება.კი, მასაც ესაჭიროება მსჯელობა, რომ თავის აზრს საკუთარ ძალებზე მეტად არ შეჰყვეს და შემდეგ არ ინანოს ის, რაც გააკეთა. ამიტომ თქვა პავლემ: „ნუ მწუხარებით, ნუცა უნებლებით, რამეთუ მხიარულებით მისაცემელი უყუარს უფალსა“ (2 კორ. 9, 7). იმიტომ, რომ სრული სრულყოფილებს შეეფერება, ნაკლული კი - ნაკლულევანებს. სრულყოფილი სიღარიბესაც ღირსეულად ითმენს, არც სიმდიდრე ანაღვლებს და ყველაფერს შფოთის გარეშე ტვირთულობს, თანახმად მოციქულის სიტყვისა, რომელმაც თქვა: „ყოველივე ძალ-მიც გამაძლიერებელისა ჩემისა ქრისტეს მიერ“ (ფილპ. 4, 13) და: „სოფელი ჩემდამო ჯუარცმულ არს და მე - სოფლისა“ (გალ. 6, 14) და ა.შ.
link
 

თემა: მოწყალება

ღმერთმა მცნებად დაუდო ადამიანს, რომ მან ოფლითა თვისითა სჭამოს პური. „ოფლითა პირისა შენისათა შჭამდე პურსა შენსა“ (შექ. 3, 19). ბედნიერია ის კაცი, ვინც ამ მცნებას კეთილსვინდისიერად ასრულებს. ყოველჟამს კურთხევა უფლისა არს მასზედა. მი... იხილეთ სრულად
link
image
image
31
32
33
34
image
image