თემა: უმეცრება,  ბოროტება,  ათეიზმი ურწმუნოება

105. ყოველგვარ უკეთურებას წინ უძღვის უმეცრება, ხოლო მის შემდეგ მეორეა ურწმუნოება.
image image
 
თემატური კითხვები