image

თემა: წუთისოფელში ცხოვრების მიზანი

...ეს ცხოვრება საომარი ასპარეზია. დასვენება იქ იქნება. აქ განდევნილობაა, იქ - ჩვენი ჭეშმარიტი სამშობლო
image image