image

თემა: ვნებები,  წუთისოფელში ცხოვრების მიზანი

რა არის ადამიანის ცხოვრების ამოცანა მიწაზე?
მიწაზე ადამიანის ცხოვრების ამოცანა არის ვნებებთან ბრძოლა, რათა მათგან განწმენდილი მიეახლოს უფალს და ამით უძვირფასესი ნაყოფი მოიმკოს.
image image
 
თემატური კითხვები