თემა: ღმერთი,  წუთისოფელში ცხოვრების მიზანი

1142. კითხვა: რისთვის შეგვქმნა ღმერთმა?
პასუხი: ღმერთმა შეგვქმნა:
    1. რათა შევიცნოთ იგი,
    2. თაყვანს ვსცემდეთ და ვადიდებდეთ,
    3. აღვასრულოთ მისი წმიდა ნება,
    4. და დავიმკვიდროთ მარადიული ცხონება და ნეტარება.
    განმარტება:
    I. წმიდა პავლე მოციქული ამბობს, რომ ისინი, ვინც ღმერთი არ შეიცნო, დაისჯებიან (2თეს,1,8).
    II. უფალმა იესო ქრისტემ ბრძანა: "უფალსა ღმერთსა შენსა თაყუანის - ჰსცე და მას მხოლოსა ჰმსახურებდე" (მთ.4,10). "აქებდით უფალსა ცათაგან, აქებდით მას მაღალთა შინა. აქებდით უფალსა ქუეყანით ვეშაპნი და ყოველნი უფსკრულნი" (ფს. 148,1,7). "აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ" (ფს. 117,1).
    III. უფალი იესო ქრისტე ბრძანებდა, რომ გვმართებს აღვასრულოთ ზეციური მამის ნება (მთ. 7,21).
    IV. წმიდა პავლე მოციქული ამბობს: ღმერთს "ყოველთა კაცტა ჰნებავს ცხორებაი" (1ტიმ. 2,4).
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები