თემა: ბოროტი ზრახვები

208. ვინც შეჭრვებებს ნებაყოფლობით აჩვევს თავს, ვერ იბატონებს მასზე უნებლიე გულისზრახვები, ხოლო ვინც პირველს (ე.ი. ნებაყოფლობით შეჭირვებებს) არ განიკუთვნებს, მეორისგან (ე.ი. არანებაყოფლობითი, უნებლიე გულისზრახვებისაგან) ტყვევდება, თუნდაც არ უნდოდეს.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები