image

თემა: წმინდა წიგნების კითხვა

მოიგე უკუე წიგნის კითხვაი მოუწყინებელად, დაღაცათუ მცირედ დაშურე, არამედ გული შენი განათლდეს, უკუეთუ იღუაწო სარწმუნოებითა ჭეშმარიტითა, ლოცვითა და მღვიძარებითა და მოთმინებითა
image image
 
თემატური კითხვები