image

თემა: დრო ლოცვისათვის,  წმინდა წიგნების კითხვა,  ლოცვა

წმიდა წიგნების და ლოცვების წასაკითხად დროს ვერ ვპოულობ...
სხვადასხვა საქმეს შორის უნდა ვილოცოთ და ვიკითხოთ.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები