image

თემა: ლოცვა,  ადგილი ლოცვისათვის

შეიძლება ხალხის თვალწინ ლოცვა?
ილოცე სულითა და გულით საიდუმლოდ და არა ხალხის თვალწინ, თუნდაც მძინარე ხალხის თვალწინ (ბერი ადრიანე იუგელი).
image image
 
თემატური კითხვები