image

თემა: ლოცვა,  დრო ლოცვისათვის

როგორ მოვიქცე თუ მეტი ვიძინე და დილის ლოცვისთვის დრო აღარ დამრჩა, მე კი სამსახურში ან ტაძარში მსახურებაზე მეჩქარება?
თუ დილით დაგეძინა და დილის ლოცვას ვეღარ ასწრებ, ასე შეიძლება მოიქცე: დაიწყე ლოცვის კითხვა სახლში და დაამთავრე გზაში.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები