image

თემა: ლოცვა,  იესოს ლოცვა

როგორ ვუყუროთ საოჯახო საერთო ლოცვას?
ოჯახის წევრების ერთად ლოცვას დიდი მნიშვნელობა აქვს: ის აერთიანებს ოჯახს, აახლოვებს მის წევრებს ერთმანეთთან, თვითონ უფალი ბრძანებს: "რამეთუ სადაცა იყვნენ ორნი ან სამნი შეკრებულ სახელისა ჩემისათვის, მუნ ვარ მე შორის მათსა" (მათ. XVIII, 20). ამიტომ კარგია ოჯახის წევრებმა შემოიღონ ასეთი წესი: დილა-საღამო შეგროვდნენ ხატების წინ, რათა დღე დაიწყონ და დაამთავრონ ლოცვით. ერთობლივი ლოცვის დროს შეიძლება ლოცვები განაწილდეს ოჯახის წევრებს შორის. კარგია, ასევე ლოცვის წესში ჩავრთოთ იესოს ლოცვა. ლოცვას უნდა შევუდგეთ ჩვენი უღირსობის შეგრძნებით: "არა ვარ ღირსი, უფალო, ვისაუბრო შენს წინაშე, იმიტომ, რომ ცოდვილი ვარ".
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები