თემა: ოჯახი

912. თუ ვინმეს ცოლი ძლიერად არის შეპყრობილი ბოროტი სულით, ხოლო მისი ქმარი ამბობს, რომ სურს სხვისი ცოლად მოყვანა, უნდა მოიყვნოს თუ არა სხვა ცოლი?
მრუშობა იქნება ეს საქმე და რა უნდა ვუპასუხო ამ კითხვას, არ ვიცი.
image
 
თემატური კითხვები