1
2
3
image
image
საგალობელი: უფალო ღაღადვყავ
საგალობელი: რომელნი ქერუბიმთა
საგალობელი: რაოდენთა
საგალობელი: რაჟამს დიდებულნი
საგალობელი: ნეტარ არიან
საგალობელი: მხოლოდ შობილი
1
2
3
image
image