თემა: სიკვდილის ხსოვნა

17. ხოლო კიდევ სხვა სახე ისაა, რომ სულში სიკვდილის განუწყვეტელი ხსოვნა გვქონდეს.
image image
 
თემატური კითხვები