image

თემა: განკითხვა

8. რა არის განკითხვა?
მოყვასის განკითხვა ის არის, როცა კაცი თავის ცოდვას და ნაკლულევანებას ვერ ამჩნევს და სხვის ცოდვას და ნაკლულევანებას კი ხედავს და ზრახავს
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები