image

თემა: ღვთის სათნო ყოფისათვის

77. რა ცხოვრების წესი ახასიათებს ღვთისმოყვარე ადამიანს?
ღვთისმოყვარული დედამიწაზე ანგლოზივით ცხოვრობს, მარხულობს და ფხიზლობს, გალობს და ლოცულობს და ყველა ადამიანის მიმართ ყოველთვის სიკეთეს განიზრახავს
image image
 
თემატური კითხვები