image
image
1
2
3
4
image
image
Loading..
image

თემა: მშვიდობა,  სიყვარული,  აღდგომა

ყოვლადსამღვდელო მღვდელმთავართა - წმიდა სინოდის წევრთა, მოძღვართა,
ბერ-მონოზონთა და ყოველთა კურთხეულ შვილთა საქართველოს მართლმადიდებელი,
წმიდა და სამოციქულო ეკლესიისათა, მკვიდრთა საქართველოისა
იხილეთ სრულად

link
image

თემა: შობა

ღვთივკურთხეულ შვილთა მიმართ საქართველოს წმიდა მართლმადიდებელი და სამოციქულო ეკლესიისათა, მკვიდრთა საქართველოისა და მცხოვრებთა ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს გარეთ

სოფელსა შინა იყო, და სოფ... იხილეთ სრულად

link
image

თემა: შობა,  პასუხისმგებლობა

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერ-მონოზონნო, ყოველნო სულიერნო შვილნო საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისა, ღვთივკურთხეული ივერიის მკვიდრნო და ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო თან... იხილეთ სრულად

link
image

თემა: შობა

"რომელმან სძლოს, ვყო იგი სვეტად ტაძარსა
შინა ღმრთისა ჩემისასა" (გამოცხადება 3,12)


მშვენიერი, გასაოცარი და უსასრულოა სამყარო, მშვენიერია ადამიანი - ხატი ღვთისა და გვირგვინი ქმნილებისა. დიდია უფ...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: შობა

მარადიული ღირებულებები არ ძველდება

ყოვლადუსამღვდელოეს მღვდელმთავრებს, მოძღვრებს, დიაკვნებს, ბერ-მონაზვნებს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა ერთგულსა და ღვთივკურთხეულ შვილს, მცხოვრებს საქართველოში და...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მშვიდობა,  შობა

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვთივკურთხეულ სულიერ შვილებს, ღვთისმშობლის წილხვდომილ საქართველოს მკვიდრთ და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთ
ნუ ჰკურნებ ბოროტსა ბოროტითა (წმ. ბასილი დიდი)
იხილეთ სრულად

link
image

თემა: შობა,  ქორწინება,  ოჯახი

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერ-მონოზონნო, ჩემო საყვარელო სულიერო შვილებო: ქართველებო, აფხაზებო, ოსებო, ბერძნებო, რუსებო, უდიებო, სომეხნო, აზერბაიჯანელნო..., ყოველნო შვილნო სა... იხილეთ სრულად

link
image

თემა: ახალი წელი

საქართველოს წმიდა სამოციქულო ეკლესიის ღვთივკურთხეულ სულიერ შვილებს:

და მივსცე მათი გული სხვაჲ, და სული ახალი მივსცე მათ შორის,
და აღმოვიღო გული მათი ქვისა, და მივსცე მათ გული ხ...
იხილეთ სრულად

link
image

თემა: აღდგომა

"ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად" (რუსთაველი)

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერ-მონოზონნო, ყოველნო საერო დასნო, მკვიდრნო საქართველო... იხილეთ სრულად

link
image

თემა: შობა

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის სულიერ შვილებს:

"ყოვლითა დაცვითა დაიცევ გული შენი, რამეთუ
ამისგან გამოვლენ წყარონი ცხოვრებისანი" (იგავ. 4, 23)


ყოვლადსამღვდელო...
იხილეთ სრულად
link
image
image
1
2
3
4
image
image