image
image
2
3
4
Loading..
image

თემა: სიმდაბლე

266. როგორ ხდება ის, რომ რამდენადაც მიუახლოვდება კაცი ღმერთს, იმდენად უფრო ცოდვილად მიიჩნევს საკუთარ თავს?მახსოვს, ერთხელ სიმდაბლის შესახებ ვსაუბრობდით და იქვე იყო ქალაქ ღაზის ხელმწიფეც. როცა მან ჩემი სიტყვები მოისმინა – რამდენადაც მიუახლვოდება კაცი ღმერთს, იმდენად უფრო ცოდვილად მიიჩნევსო თავს, – ვერ გაიგო მათი მნიშველობა და გვთხოვა განგვემარტა იგი. მე ვკითხე: "როგორ გრძნობ თავს შენს ქალაქში"? მან მიპაასუხა: "მიმაჩნია, რომ პირველი ვარ და თავი იმ ქალაქისა". მე ვკითხე: "კესარიაში ჩასული კი როგორ მიიჩნევ შენს თავს?" მომიგო: "მიმაჩნია, რომ იმ ქალაქის მთვავარზე დაბლა ვდგავარ". ვკითხე: "ანტიოქიაში ჩასულს როგორ მიგაჩნია თავი?" მიპასუხა: "როგორც ერთი ღატაკთაგანი". მე კვლავ დავუსვი შეკითხვა: "და კონსტანტინეპოლს რომ მიაშურებ, იქ როგრორღა გრძნობ თავს, მეფის მახლობლად?" მან კი მომიგო: "ჩემი თავი ისევე მიმაჩნია, როგორც ერთი დავრდომილთაგანი". მაშინ ვუთხარი: "ასევე არიან წმინდანებიც, რამდენადაც უახლოვდებიან ისინი ღმერთს, იმდენად უფრო ცოდვილად თვლიან საკუთარ თავს".
link
image

თემა: ღვთისმსახურება

974. რა მნიშვნელობა აქვს ტაძარში ლოცვის მოსასმენად დროულად მისვლას და გასრულებამდე იქ დგომას?ერთმა წმიდა ბერმა და წინასწარმეტყველმა მიამბო: როდესაც ძმები ლოცვად შიკრიბებოდნენ, ვხედავდი მშვენიერი აღნაგობის, სამღვდელო სამოსით მოსილ კაცს. იგი საკურთხევლიდან გამოდიოდა, ხელთ ევლოგია (მცირე ჭურჭელი მირონით) ეპყრა, დააწებდა მას პატრუკს, მიმოივლიდა ძმებს და ჯვრის სახედ სცხებდა თითოეულ მათგანს. ისიც შევნიშნე, რომ ეს კაცი ზოგიერთ ისეთ ადგილზე გამოსახავდა ჯვარს, სადაც არავინ იდგა, ზოგან კი – არა. ლოცვის დასასრულსაც გამოვიდა იგი საკურთხევლიდან და იგივე გაიმეორე. ერთ დღეს შეიპყრა იგი ერთმა ბერმა, ფერხთ ჩაუვარდა და თავისი ვინაობისა და საქციელის მნიშვნელობის გამხელას ევედრა. მან კი მიუგო: „მე ღვთის ანგელოზი ვარ. ნაბრძანები მაქვს მათი გულმოდგინებისათვის მირონი ვცხო ყველას, ვინც ლოცვის დაწყებიდან გასრულებამდე ტაძარში დგას. ზოგიერითი ძმა მოსწრაფეა დაესწროს ლოცვას, მაგრამ ხორციელი უძლურებით შეიწრებული ამას ვერ ახერხებს. მათაც მიეცემათ ევლოგია, ასევე იმათ, რომლებიც სხვადასხვა მორჩილებას აღასრულებენ და ამის გამო ლოცვას ვერ ესწრებიან. ევლოგიას მხოლოდ ისინი ვერ მიიღებენ, რომელთაც შეეძლოთ ლოცვაზე მოსვლა, მაგრამ სიზარმაცის გამო არ მოდიან. ისინი თავად ხდიან საკუთარ თავს ევლოგიის უღირსად“. ისწრაფეთ, ძმებო, რათა არ დაგიკავოთ წმიდა ანგელოზმა თავისი ბეჭედი.
link
image

თემა: სასოება,  სასოწარკვეთილება,  ფსალმუნები

375. როგორ უნდა გავიგოთ ფსალმუნის სიტყვები: "შეისმინე ჩუენი ღმერთო მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს" (ფსალმ. 64.5)?კიდეთა ქუეყანისათა ისინი იმყოფებიან, რომლებიც სრულ ბოროტებაში არიან ჩაფლულნი, ზღვათა შინა შორს კი ისინი – ვინც უზომო სასოწარკვეთილებას შეუპყრია, ხოლო ქრისტე ღმრთი ორივე ამგვართა სასოებაა.
link
image

თემა: სახარების განმარტება,  სინდისი

850. როგორ უნდა გავიგოთ მაცხოვრის სიტყვები: „იყავ კეთილად მცნობელ წინამოსაჯულისა მის შენისა ადრე, ვიდრე ხარ მის თანა გზასა ზედა, ნუუკუე მიგცეს შენ წინამოსაჯულმან მან შენმან მსაჯულსა და მსაჯულმან – მსახურსა, და საპყრობილედ შეჰვარდე“ (მათ. 5.25)?„წინამოსაჯული“ უფალმა სინდისს უწოდა. რატომ ეწოდება სინდისს „წინამოსაჯული“ (მეტოქე)? იმად, რომ იგი მუდამ გვამხელს ჩვენ, ეწინააღმდეგება და უჩივის ჩვენს ბოროტ ნებას, რადგან არ ვასრულებთ იმას, რასაც უნდა აღვასრულებდეთ. ამიტომ გვამცნო ღმერთმა: „იყავ კეთილად მცნობელ წინამოსაჯულისა მის შენისა ადრე, ვიდრემდე ხარ მის თანა გზასა ზედა“. გზა ამ შემთხვევაში, როგორც წმ. ბასილი დიდი ამბობს, ამქვეყანას ნიშნავს. ხოლო სიტყვები – „ნუუკვე მიგცეს შენ წინამოსაჯულმან მან შენმან მსაჯულსა და მსაჯულმან – მსახურსა, და საპყრობილედ შეჰვარდე“ – ნიშნავს: თუ არ მოვუსმენთ სინდისს, მის ხმას და რჩევას, ვიდრე ერთად ვართ ამქვეყნად, მაშინ იგი შეგვასმენს ჩვენ განკითხვის დღეს.
link
image
image
2
3
4