საგალობელი: სასუფეველსა შენსა
გუნდი: აღსავალი
საგალობელი: სასუფეველსა შენსა
გუნდი: სახიობა