image

თემა: სიღარიბე,  სიმდიდრე

ღარიბები მდიდრებთან შედარებით უპირატესნი არიან არა მხოლოდ ცხოვრებისეულ, არამედ სულიერ საკითხებშიც.
image image
 
თემატური კითხვები