თემა: სიტყვა

645. მისაღებია თუ არა შეუფერებელი სიტყვებით საუბარი?
შეუფერებელ სიტყვებს არა მარტო ჩვენ უნდა მოვერიდოთ, არამედ მკაცრი შეხედვით, თავის შებრუნებით, შეწუხებული ემოციით შევაჩეროთ ის ადამიანები, რომლებიც ასე იქცევიან. „რამეთუ პირისაგან გამომავალი ბილწავს კაცს“ (მათ. 15.18).
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები