image

თემა: განკითხვა,  სიმშვიდე

თუ გსურს, სიმშვიდე მოიპოვო ამ წუთისოფელშიც და იმქვეყნადაც, ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთარ თავს უთხარი: - "ვინ ვარ მე?" და ნურავის განიკითხავ.
image image
 
თემატური კითხვები