image

თემა: მონაზონთათვის,  ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი,  სიყვარული მოყვასისადმი

მონაზვნური ღვაწლის საბოლოო მიზანი სიყვარულია. სიყვარული უფლისა და ადამიანთა მიმართ.
image image
 
თემატური კითხვები